Utrustning för mottagning av digital-TV med Boxer som leverantör finns i Stiftelsen Arjeploghus samtliga fastigheter.

De flesta nyare TV-apparater har inbyggd digitalbox som klarar av mottagningen av digital-TV. Du behöver då endast göra en ny kanalsökning för att få tillgång till basutbudet som består av SVT1, SVT2, TV4, TV6, Barnkanalen och Kunskapskanalen. För utökat kanalutbud, kontakta Boxer på 0771-73 74 75 och ange föreningens nätverks-ID: NW00249 för att få rätt pris på ditt abonnemang.

Du som inte har utrustning för mottagande av digital-TV behöver skaffa en digitalbox för mottagande av digital-TV via marknätet (DVB-T/DVB-T2). Vill du endast ta del av basutbudet räcker det med en enkel digitalbox utan plats för programkort. Vill du ha ett utökat kanalutbud behövs en digitalbox med plats för programkort. Det går även att få en digitalbox via Boxer vid köp av programkort, se separat information.