I februari påbörjas det tekniska arbetet med övergång till ett s.k. ”Öppet Nät” genom vår nya kommunikationsoperatör Zitius. Arbetet kommer att pågå under februari/mars 2020 och berör leveransen av tv och bredband till våra fastigheter. Preliminärt sker lanseringen av det öppna nätet i april 2020.

Nytt utskick ang tidpunkt för installation i just din lägenhet kommer när vi börjar närma oss, ca en vecka i förväg.

Projektet är indelat i 3 etapper

Etapp 1

 • Björkgatan18-28
 • Daghemsvägen 2-4-6
 • Daghemsvägen 8C  Stugan
 • Drottninggatan 36-38
 • Drottninggatan 46-50
 • Storgatan 1C
 • Torggatan 1
 • Drottninggatan 52-56
 • Gränsgatan
 • Vintergatan
 • Lugnetvägen 23 A-B
 • Lugnetvägen 30
 • Storgatan 15 A-G

Etapp 2

 • Hamngatan 4

Etapp 3

 • Blomstervägen
 • Jakobs/Domängatan

Vad innebär ett öppet nät för mig som hyresgäst?
Kommunikationsoperatören Zitius kommer att hantera hela tv- och bredbandsutbudet för våra fastigheter i det ”öppna nätet”, via en och samma portal som heter Zmarket.

Förändringen kommer att föra med sig ökad kvalitet, valfrihet och datahastighet. Det ”öppna nätet” levereras genom ett nätverksuttag som redan finns i din lägenhet.

Vad händer fram till själva lanseringen i April 2020?
Under tiden för arbetet kan det förekomma vissa störningar i form av korta avbrott i nätet både för tv och Internet. Viss teknisk utrustning, så som tjänstefördelare/mediaomvandlare, behöver installeras i lägenheterna för att du som boende skall kunna nyttja de nya valen.  Vissa lägenheter behöver även sk. lägenhetsnät som inte finns idag,(etapp 2&3) Datum för det är ej spikat, mer information kommer närmare inpå det arbetet.

Hur beställer jag nya tjänster?
När det tekniska arbetet är klart kommer du att fritt välja mellan ett brett utbud av TV- och bredbandstjänster av flera tjänsteleverantörer i det öppna nätet. Du beställer enkelt genom Zitius tjänsteportal www.zmarket.se mer information kommer närmare inpå.

A-NET kunder
Ditt avtal via kommunens bredbandsnät A-NET kommer att upphöra i den takt utbyggnaden blir klar på respektive fastighet, dvs. nuvarande abonnemang upphör utan att du som kund drabbas av uppsägningstid. Du som kund kommer erbjudas att teckna valfritt utbud via portal Zmarket – https://zmarket.se/

Du som ser tv via vanliga tv-uttaget kan tillsvidare fortsätta med det om du vill .